Met MIX bedoel ik, dat ik een mix van diensten heb. In opdracht maak ik websites, ontwerp cd-covers, posters e.d., maak ik band foto's en vooral ook concert foto's. Indien u van een van deze diensten gebruik wil maken verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Willen jij of jullie band ook foto's?
Er zijn 2 manieren, jullie hopen dat ik bij een van jullie optredens ben of jullie huren me om foto's te maken, in dat geval, neem dan svp even contact op.

Foto's kunnen alleen gekocht worden door bands/artiesten zelf of voor "redactioneel gebruik".Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf.
The MIX stands for a combination of services I can provide, designing websites, CD-covers and so on. And also making concert photo's.

Do you or you're band want to get photographed by me?
Then you have 2 choices, you can wait until I accidentally make photos at one of you're gigs or you can hire me, in the last case please contact me.

Photo's can only be bought by the bands or artists or for magazines, websites, newspapers and television for editorial use.


All rights reserved.
Nothing on this website may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or in any other way without the prior written consent of the Photographer.


To the Blog!!

Margriet Cloudt / aPhoto14U.nl © 2014